اولین شتابدهنده فرهنگی قرآنی

چرا شتاب‌دهنده‌ی شفق؟

با نگاهی نو استارتاپ خود را آغاز نمایید

در فضایی جذاب و با نشاط فعالیت نمایید

با اطمینان کامل از دریافت حمایت‌های مختلف، بر روی ایده‌ی خود تمرکز نمایید

با مشاوران ما بهترین راه‌های موفقیت را خواهید یافت

شتابدهنده فرهنگی-مذهبی و قرآنی شفق اولین شتابدهنده اختصاصی در حوزه فرهنگ اسلامی است.

همراهان شفق

در راستای دستیابی به اهداف فرهنگی و اجتماعی این شتابدهنده، دوستان عزیزی ما را یاری می‌رسانند. این دوستان و همراهان شفیق یاور این شتابدهنده و تیم‌های تحت پوشش خواهند بود.

بنیانگذاران شفق

در راستای مسئولیت فرهنگی و مذهبی ما برای اولین بار راهی راه آغاز نمودیم که اهداف والایی را دنبال می‌نماید. امید است که با یاری پروردگار و همکاری دوستان خود به سر منزل خود برسد.

محمد صادق برادران

محمد صادق برادران

مرتضی تسخیری

مرتضی تسخیری

مهدی صالحی

مهدی صالحی

امین قشونی

امین قشونی

محمد مهدی باریده

محمد مهدی باریده

آرمان صفایی

آرمان صفایی

محمد مهدی باقری

محمد مهدی باقری

شهاب شریعتی

شهاب شریعتی

محمد رضا زائری

محمد رضا زائری

محمد امین صمیمی

محمد امین صمیمی