شفق

اولین شتابدهنده فرهنگی قرآنی

چرا شتاب‌دهنده‌ی شفق؟

مشاوران برتر

با مشاوران ما بهترین راه‌های موفقیت را خواهید یافت

اعتماد

با اطمینان کامل از دریافت حمایت‌های مختلف، بر روی ایده‌ی خود تمرکز نمایید

جذابیت و انگیزه

در فضایی جذاب و با نشاط فعالیت نمایید

نگاه نو

با نگاهی نو استارتاپ خود را آغاز نمایید

شتابدهنده فرهنگی-مذهبی و قرآنی شفق اولین شتابدهنده اختصاصی در حوزه فرهنگ اسلامی است.

شتابدهنده شفق

بنیان‌گذاران شفق

در راستای مسئولیت فرهنگی و مذهبی ما برای اولین بار راهی راه آغاز نمودیم که اهداف والایی را دنبال می‌نماید. امید است که با یاری پروردگار و همکاری دوستان خود به سر منزل خود برسد.

صفحه اصلی

محمد رضا زائری

صفحه اصلی

محمد امین صمیمی

همراهان شفق

در راستای دستیابی به اهداف فرهنگی و اجتماعی این شتابدهنده، دوستان عزیزی ما را یاری می‌رسانند. این دوستان و همراهان شفیق یاور این شتابدهنده و تیم‌های تحت پوشش خواهند بود.

صفحه اصلی

محمد مهدی باریده

صفحه اصلی

آرمان صفایی

صفحه اصلی

شهاب شریعتی

صفحه اصلی

محمد مهدی باقری

صفحه اصلی

مهدی صالحی

شتابدهنده شفق
صفحه اصلی

محمد صادق برادران

صفحه اصلی

مرتضی تسخیری

صفحه اصلی

امین قشونی